เรื่องราวของ ฟู้ด แคปปิตอล

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยลงทุนในธุรกิจอุปโภคบริโภคที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย บริษัทได้เน้นการประกอบธุรกิจร้านอาหาร เฟรนชายส์ ร้านอาหารไลฟสไตล์และธุรกิจโรงแรม

โดยปัจจุบันมีแบรนด์ร้านอาหารเฟรนชายส์อันได้แก่ โดมิโน่ พิซซ่าในประเทศไทยและกัมพูชา ร้านเคียวโชนในประเทศไทยและร้านอาหารไลฟสไตล์ในประเทศไทย รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดอย่าง เรด แพลนเนต โฮเต็ล ทั่วทั้งเอเชียอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท

อัครเดช ศรีชวาลา

คุณ อัครเดช ศรีชวาลา

ประธานคณะกรรมการบริษัท

เอ สัจเดว์

คุณ เอ สัจเดว์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กฤษน์ ศรีชวาลา

คุณ กฤษน์ ศรีชวาลา

กรรมการ

วิทิต สัจจพงษ์

คุณ วิทิต สัจจพงษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กฤช เอทเตอร์

คุณ กฤช เอทเตอร์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

คุณ วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

คุณ ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

กรรมการอิสระ