แบรนด์ของเรา

เครือข่ายร้านอาหาร

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด ประกอบธุรกิจร้านโดมิโน่ พิซซ่า ในประเทศไทยและกัมพูชา ธุรกิจร้านเคียวโชนในประเทศไทยและกัมพูชาและถือแฟรนไชน์ในเมียนมาร์และลาว

ดูทั้งหมดร้านอาหารเชิงไลฟ์สไตล์

ร้านอาหารเชิงไลฟ์สไตล์ บริษัท ฟีนิกซ์ ไอร่อน แฟรี่ จำกัด (ฟีนิกซ์ ไอร่อน แฟร์รี่) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและบาร์ในแบบไลฟ์สไตล์ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละร้าน

ดูทั้งหมด