แฟตกัตซ์

เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบ Non-Bangkok แสงสลัว ไม้สีเข้ม การตกแต่งที่น่าสนใจ และบรรยากาศสบายๆ กับดนตรีชั้นดีเลิศ รวมเป็นข้อสรุปของสถานที่แห่งนี้


ข่าวสารและรายการส่งเสริมการขาย